Pers & Publicaties

18 maart 2015

Voorwaarden voor weigering van betaling

HR 13 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:600 ABN Amro Bank B.V. / Coöperatieve Rabobank Amsterdam en omstreken U.A. en Amstelpark Tennispromotions B.V.

26 februari 2015

In het tijdschrift  “Europees Vervoerrecht”, Vol. XLIX No. 6-2014 werd het artikel The Merchant Clause –  Who is the “merchant”? van Arnold J. van Steenderen gepubliceerd.

17 november 2014

De uitgever die een vaste binding heeft met de American Bar Association en de International Bar Association, LB Research in Engeland, geeft inmiddels 53 publicaties uit die verschillende praktijkgebieden rechtsvergelijkend behandelen.Van Steenderen MainportLawyers draagt het hoodstuk bij betreffende de Nederlandse jurisdictie voor Shipping, Shipbuilding en Insurance and Reinsurance. Deze handboeken mogen zich verheugen in een groeiende populariteit bij bedrijfsjuristen en advocaten.

08 augustus 2014

Het boven het oostelijk deel van de Oekraïne neerhalen van een burgerluchtvaartuig van Malaysia Airlines levert onnoemelijk veel menselijk leed bij nabestaanden op. Vroeg of laat zullen nabestaanden zich gaan oriënteren ten aanzien van partijen die voor de financiële consequenties van het gebeuren aansprakelijk kunnen worden gesteld.

08 augustus 2014

Bij de goederenrechtelijke regeling tussen schuldeiser (financier) en schuldenaar is door de wetgever een afweging gemaakt tussen de wederzijdse belangen van voornoemde partijen. Deze belangenafweging noopte de Nederlandse regering er in 2009 kennelijk toe om slechts voor (destijds) de Nederlandse Antillen en Aruba en niet voor Nederland goedkeuring te verzoeken aan het parlement voor het Verdrag van Kaapstad.

22 juli 2014

Eind mei 2012 werd tijdens de IBA Maritime Law Conference in Kopenhagen de eerste druk gelanceerd van de publicatie Getting the Deal Through – Shipbuilding, uitgegeven door Law Business Research Ltd. in Londen. 

22 juli 2014

Van Steenderen MainportLawyers heeft het Nederlandse hoofdstuk aangeleverd voor de 2014 editie van The International Comparative Legal Guide to Shipping Law.

"This article appeared in the 2014 edition of The International Comparative Legal Guide to: Shipping Law; published by Global Legal Group Ltd, London.” (www.iclg.co.uk
 

20 mei 2014

Op 3 augustus 2008 is het zeiljacht “Qubio” ter hoogte van Monster in de Noordzee gezonken, circa 3 km uit de kustlijn. De twee opvarenden zijn in veiligheid gebracht en Rijkswaterstaat heeft geprobeerd het jacht te lokaliseren, doch tevergeefs. De Kustwacht, althans Rijkswaterstaat Noordzee, heeft omwille van de veiligheid van het scheepvaartverkeer twee kardinale boeien geplaatst op de coördinaten waar de opvarenden door een voorbijgaande sleper waren opgepikt.

12 maart 2014

Publicatie uitspraak Gerechtshof Arnhem – Leeuwarden 10 december 2013

De wet geeft brandverzekeraars het recht van verhaal na uitkering van een schade, doch de branche heeft daar beperkt gebruik van gemaakt om verhoudingen tussen met name particulieren niet te verstoren door het inluiden van regresacties.

Pagina's