Pers & Publicaties

04 oktober 2018

De recente gebeurtenissen rond het onder Panamese vlag varende migrantenreddingsschip “Aquarius” zijn wel bekend. Onder druk van de Italiaanse overheid heeft de vlaggenstaat Panama aangegeven dat de “Aquarius” niet langer gerechtigd is tot het voeren van de Panamese vlag. De “Aquarius” voer in opdracht van de hulporganisatie SOS Méditerranée in de Middellandse Zee om bootvluchtelingen uit rubberboten, of uit zee, op te pikken en in een EU lidstaat aan wal te brengen.

28 september 2018

Arnold van Steenderen heeft voor publicatie op de website van Lexology een artikel geschreven over het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 19 juni 2018 inzake Augusta Energy S.A. / Maastank B.V.

22 juni 2018

Getting The Deal Through - Shipbuilding 2018 is de zevende editie van deze zeer goed ontvangen uitgave, die wordt uitgegeven door Law Business Research Ltd. in Londen. Het succes van Getting the Deal Through is erin gelegen dat juridische experts een door ondergetekenden als editor opgestelde questionnaire van antwoorden voorzien vanuit het perspectief van hun eigen rechtsstelsel. Zo wordt in de uitgave Shipbuilding 2018 vanuit 13 jurisdicties antwoord gegeven op relevante vragen rond scheepsbouwprojecten.

05 januari 2018

Onlangs is de uitspraak van de rechtbank Gelderland van 29 november 2017,  ECLI:NL:RBGEL:2017:6865gepubliceerd. De uitspraak trekt de aandacht omdat het inschakelen van experts tot vaststellen van schade volgens de rechtbank het gerechtvaardigd vertrouwen wekt dat de schade wordt vergoed.

21 december 2017

De Wet arbeid vreemdelingen (Wav) kent een restrictief toelatingsbeleid voor arbeidsmigranten ten aanzien van vreemdelingen van buiten de Europese Unie die in Nederland willen werken. Een vreemdeling van buiten de EU mag pas in Nederland werken als er geen geschikt arbeidsaanbod in Nederland of in de andere lidstaten van de EU beschikbaar is. Voorts heeft de Wav tot doel verstoringen op de arbeidsmarkt te voorkomen door concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegen te gaan. De Wav wordt in de praktijk behoorlijk gehandhaafd.

29 november 2017

Getting The Deal Through - Ports & Terminals 2018 is de derde editie van deze door Law Business Research Ltd. in Londen gepubliceerde uitgave. Ons kantoor heeft medewerking verleend aan de publicatie Getting The Deal Through – Ports & Terminals 2018, een internationale rechtsvergelijking waarbij vanuit de rechtssfeer van 25 landen antwoord wordt gegeven op een aantal vragen die relevant zijn voor de beoordeling van het juridische klimaat rond havens en terminals in de respectievelijke landen.

10 september 2017

Getting The Deal Through - Shipping 2018 is de tiende editie van deze zeer goed ontvangen uitgave, die wordt uitgegeven door Law Business Research Ltd. in Londen.Het succes van Getting the Deal Through is erin gelegen dat juridische experts een door ondergetekenden als editor opgestelde questionnaire van antwoorden voorzien vanuit het perspectief van hun eigen rechtsstelsel.

12 juni 2017

In 2006 is ons kantoor van start gegaan met drie advocaten in de maritieme praktijk. Dit aantal groeide gestaag waardoor wij in 2016 ons 10-jarig jubileum vierden met acht advocaten, werkzaam in zowel de maritieme als de verzekerings- en aansprakelijkheidspraktijk.

Nu, in 2017, delen wij u met gepaste trots mee dat ons kantoor twee nieuwe partners mag verwelkomen.

11 juni 2017

Getting The Deal Through - Shipbuilding 2017 is de zesde editie van deze zeer goed ontvangen uitgave, die wordt uitgegeven door Law Business Research Ltd. in Londen. Het succes van Getting the Deal Through is erin gelegen dat juridische experts een door ondergetekenden als editor opgestelde questionnaire van antwoorden voorzien vanuit het perspectief van hun eigen rechtsstelsel. Zo wordt in de uitgave Shipbuilding 2017 vanuit 14 jurisdicties antwoord gegeven op relevante vragen rond scheepsbouwprojecten.

Pagina's