Pers & Publicaties

07 december 2020

Ports & Terminals 2021, de laatste bijdrage van ons kantoor aan de serie 'Getting the Deal Through', waarvan het Nederlandse hoofdstuk is geschreven door Arnold en Charlotte van Steenderen, is onlangs verschenen. Ons kantoor heeft dan misschien niet het grootste team van juridische experts op het terrein van havens en terminals, maar we hebben zeker een van de beste teams.

10 november 2020

In de meest recente uitgave van het magazine Risk & Business verscheen een artikel van de hand van Martina Smit en Irini Dalpi over de ontwikkelingen in de verzekeringsmarkt. In het artikel wordt ingegaan op de verharding van de verzekeringsmarkt en wat dit, in combinatie met de coronacrisis, voor uitwerking heeft op de relatie tussen de verzekeraar en zijn verzekerden.

23 oktober 2020

Mag de verzekeraar wel gebruik maken van het recht de polis tegen de contractsvervaldatum te beëindigen?

27 mei 2020

Lexology Getting the Deal Through - Shipbuilding 2020 is recent gepubliceerd. Het is de achtste editie van deze zeer goed ontvangen uitgave, waarin vanuit 13 jurisdicties antwoord wordt gegeven op relevante vragen rond scheepsbouwprojecten. Shipbuilding is een onmisbare gids voor alle bedrijfsjuristen en andere belangrijke besluitvormers die zich bezighouden met nieuwbouw- en refitcontracten over de hele wereld.

16 april 2020

Als gevolg van de coronamaatregelen zijn veel bedrijfs- en winkelruimtes buiten gebruik. De horeca is nu bijna een maand gesloten en meerdere winkeliers sloten (vrijwillig) hun winkels. Dit kan gevolgen hebben voor de verzekeringsdekking.

Leegstand of het buiten gebruik zijn van een pand voor een langere periode wordt vrijwel altijd aangemerkt als ‘risicowijziging’ die tijdig bij de verzekeraar moet worden gemeld, doorgaans op straffe van verval van het recht op uitkering.

10 maart 2020

In de opleidingenspecial van het Schademagazine is uitgebreid aandacht besteed aan het seminar dat Van Steenderen Mainportlawyers op 31 oktober 2019 onder meer in samenwerking met onderzoeksbureau NLOI organiseerde.

15 januari 2020

In de nieuwsbrieven van Forwarderlaw van oktober en december 2019 zijn lezenswaardige artikelen van onze kantoorgenoot Arnold van Steenderen verschenen. 

17 december 2019

Lexology Getting The Deal Through - Ports & Terminals 2020 is de vijfde editie van deze publicatie. Ons kantoor heeft bijgedragen aan de publicatie van Ports & Terminals 2020 door het Nederlandse hoofdstuk te verzorgen. Havens en terminals vormen de hubs in - soms op een negatieve manier - de logistieke keten. De opkomst van nieuwe economieën en de globalisering hebben geleid tot een toename van het vrachtvolume in de logistieke keten.

01 november 2019

Per 1 november 2019 is Van Steenderen MainportLawyers geassocieerd lid van Netherlands Maritime Technology,  dé brancheorganisatie voor de maritieme toeleveranciers, scheepswerven en geassocieerde organisaties. In binnen- en buitenland is Netherlands Maritime Technology (NMT) dé toegangspoort tot en belangenbehartiger voor de Nederlandse maritiem-technologische sector. De 400+ leden, bestaande uit scheepswerven, maritieme toeleveranciers en dienstverleners vormen samen een hecht en succesvol netwerk.

Pagina's