Lezingen & Seminars

22 september 2014

Op 16 oktober 2014 vindt in Londen weer het IMLS plaats voor circa 250 genodigde Londense Insurance en Maritime Law specialists. Dit zeer succesvolle seminar voor de Londense markt wordt dit jaar voor de 9e keer gehouden en mr. Charlotte van Steenderen zorgt voor de Nederlandse inbreng met het onderwerp De-bunkering in the Netherlands. Dit onderwerp is momenteel ‘hot’ in de Nederlandse rechtssfeer.

 

11 december 2013

Op 26 september 2013 vond het International Maritime Law Seminar plaats in Londen. Van Steenderen MainportLawyers organiseerde het seminar tezamen met 14 buitenlandse advocatenkantoren uit Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azië. Het onderwerp van dit jaar was “Recent Developments in Maritime Law: A Multi-Jurisdictional Perspective”, met presentaties over recente jurisprudentie, recent aangenomen maritieme wetten en ontwikkelingen in de relevante markten.

22 mei 2013

Voor een scheepsleverancier, die geconfronteerd wordt met een onbetaalde vordering, kan beslaglegging een uitstekend middel zijn om betaling af te dwingen. Immers, een beslag op een schip, of op de bunkers aan boord daarvan, leidt doorgaans tot een stijging van de bloeddruk en tal van operationele vraagstukken voor een partij die aan debiteurszijde opereert. Ter voorbereiding van een dergelijk beslag is het goed om het nodige huiswerk te doen, waarvoor basiskennis van het beslagrecht onontbeerlijk is.

20 december 2012

Met invoering van de Wet Financiële dienstverlening per 1 januari 2006 en de opvolging daarvan door de Wet Financieel Toezicht (WFT) per 1 januari 2007 is de publiekrechtelijke zorgplicht (naast de privaatrechtelijke zorgplicht) van assurantietussenpersonen en beursmakelaars nadrukkelijk op de spreekwoordelijke kaart gezet. Het leerstuk van de zorgplicht roept vragen op zoals wat nu concreet van de assurantietussenpersoon en beursmakelaar mag worden verwacht door de verzekerden maar ook door de overheid.

20 december 2012

Art. 7:960 BW is ruim zes jaar na invoering nog steeds een gewillig onderwerp van discussie. Onze verzekeringsadvocaten hebben in de periode van 2010 – 2012 het onderwerp van taxaties in de rechtspraktijk in verschillende settings en in samenwerking met Troostwijk Taxaties besproken.

16 oktober 2012

Gwangyang Korea 2012

Ons kantoor onderkent de waarde van goede opleiding van de logistieke professional en wij zijn een toegewijd partner van de ‘Netherlands Maritime University’ onderdeel van het Nederlandse Scheepvaart en Transport College, ook wel STC genoemd. Reeds sinds 2008 wordt op regelmatige basis door Jasper Groen een bijdrage geleverd aan de masteropleiding Shipping & Transport Law, niet alleen bij de ontwikkeling van het programma, maar hij ook actief als docent, laatstelijk nog in Oktober 2012 in Gwangyang, Korea.

16 oktober 2012

Op 3 oktober 2012 vond een Port Infrastructure-sessie plaats ter gelegenheid van de IBA Conference in Dublin. Deze sessie, georganiseerd door de Maritime Committee van de IBA, was geheel gewijd aan de exploitatie van havens in diverse jurisdicties waarbij de haven van Rotterdam met haar zgn. landlord-model als uitgangspunt centraal stond. Diverse aspecten van privatisering alsmede het verlenen van concessies werden besproken. Marieke van den Dool nam deel aan het panel en heeft een presentatie gegeven over de Nederlandse jurisdisctie vanuit het perspectief van het zgn.

16 oktober 2012

Sedert het eerste jaar van haar bestaan (2006) is Van Steenderen MainportLawyers een van de gastheren van het jaarlijkse International Maritime Law Seminar dat in september / oktober van elk jaar in Londen wordt gehouden. Nadat in het eerste jaar negen advocatenkantoren als gastheren optraden is dit aantal dit jaar gegroeid tot vijftien. De sponsorkantoren nodigen hun contacten in de Londense markt uit. Die contacten zijn solicitors, barristers, arbiters en verzekeraars. Het onderwerp was dit jaar Recognition and Enforcement of Foreign Decisions”.

Pagina's