Lezingen & Seminars

13 juni 2017

Het jongerencongres met zusterverenigingen uit België, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk is gepland op 16 en 17 juni 2017. De organisatie is in handen van een commissie bestaande uit David van Bemmel (Langelaar Klinkhamer), Tessa Mentink (AKD), Iris Regtien (Van Traa), Charlotte van Steenderen (Mainport Lawyers), en Sophie Stein (Dock Legal Experts). De sprekers namens de NVV zullen zijn: Lisanne van Baren (Van Traa), Daan Komen (Van Steenderen Mainport Lawyers), Stefanie Roose (AKD), en Alicia Zwanikken (Erasmus School of Law).

27 januari 2017

Na de eerste succesvolle editie start per 1 februari 2017 de tweede editie van de Introductie co-assurantie branche brand. De V&A praktijk van Van Steenderen MainportLawyers heeft ook dit keer samen met Dekra experts en assistentie van het VNAB de aanstaande Introductie vormgegeven. Met nieuwe enthousiaste gastheren en –dames, kijken wij uit naar weer een leerzame Introductie voor de nieuwkomers in de co-assurantie brandmarkt.   

 

 

28 juli 2016

Op 27 juli 2016 heeft ons kantoor in samenwerking met Van Traa haar bijdrage geleverd aan de Introductie Co-Assurantie Brand. Met veel plezier is aan de deelnemers een kijkje gegeven in de dagelijkse praktijk van de advocaat werkzaam in de co-assurantie brand branche. De deelnemers is uitleg gegeven over verschillende vormen van geschilbeslechting, zoals mediation, arbitrage en de gerechtelijke procedure bij de civiele rechter. Daarna is een uitleg gegeven over de verschillende soorten debatten die zich kunnen voordoen tussen verzekerde en verzekeraar in de co-assurantie brand branche.

07 juni 2016

Als kantoor werken wij graag mee aan initiatieven in de verzekeringsbranche ter bevordering van onderlinge samenwerking, kennis en innovatie. Zo heeft Martina Smit meegewerkt aan de nieuw ontwikkelde “Introductie co-assurantie brand”. Het initiatief voor de Introductie komt voort uit beursclub Cobra1998 en wordt gesteund door de Rotterdamse Beurs Brand Club (RBBC) en Amsterdamse Beurs Brand Sociëteit (ABBS).

31 mei 2016

Op 26 en 27 mei 2016 woonden Arnold Stendahl, Martina Smit en Judith hooge Venterink het NARIM-congres bij. Het NARIM (Nederlandse Associatie van Risk and Insurance Managers) vierde haar 20-jarig jubileum in Noordwijk met diverse inspirerende sprekers en workshops met het thema “Facing the future”. In dat kader zijn diverse bestuursleden van Young InSurance - waaronder onze advocaat-stagiaire Judith hooge Venterink - geïnterviewd over de invloed van risico’s en risicomanagement op de bedrijfsvoering in 2036.

03 december 2015

Vanwege onze internationale praktijk hebben wij oog voor rechtsontwikkelingen buiten de landsgrenzen. Begin dit jaar is de start geweest van een belangrijke wetswijziging in het Engelse verzekeringsrecht.

29 juni 2015

In het contractenrecht speelt de goede trouw (‘Good faith’ in Engeland, ‘bonne foi’ in Frankrijk, ‘Treu und Glauben’ in Duitsland) een grotere of bescheidener rol. Professor Jan van Dunné, emeritus hgl. Privaatrecht (EUR) heeft over dit onderwerp belangwekkende artikelen geschreven en voordrachten gehouden, reden om nader aandacht te besteden aan dit verschijnsel. Het programma van de workshop ‘Uitleg van overeenkomsten naar common law en civil law of: De opmars van Good Faith in het Engelse contractenrecht’ zag er als volgt uit:

28 november 2014

De niet te missen evenementen in de Superyacht-industry zijn ongetwijfeld de MYS in Monaco en het Global Superyacht Forum/METS in Amsterdam. Bij het GSF dat dit jaar van 17 - 19 november 2014 plaatsvond kwamen circa 500 sleutelfiguren uit de Superyacht-industry bijeen gedurende een driedaagse conferentie. Naast plenaire sessies zijn er ook Breakout-sessies en focusgroepen, die in kleiner verband onderwerpen bespreken. Ook dit jaar was er weer een Legal Focus Group waar de juridische aspecten van Superyacht projecten aan de orde kwamen.

28 november 2014

Lezing 'Scheepsbouw...gone wrong (hoe kunnen wij disputen vermijden)'

Donderdag 27 november 2014 bij de KNVTS, afdeling Rotterdam

spreker: Arnold J. van Steenderen

Pagina's