Superjachten

Superjachten

Nederland is één van de marktleiders op het gebied van de bouw van “superjachten” (jachten met een lengte van > 24 m). Omdat de jachtbouw in Nederland reeds een lange historie heeft, is Nederland bij uitstek het land waar gespecialiseerde toeleveranciers en onderaannemers in deze sector werkzaam zijn. Nederlandse werven hebben de ervaring en de capaciteiten om een jacht naar de maatstaven van de Engelse MCA (Large Commercial Yacht Code – LY3) te bouwen, waarna het jacht, hetzij onder Nederlandse of buitenlandse vlag (bijvoorbeeld de Red Ensign) kan worden gebracht. Het bouwen van een schip en in het bijzonder een state-of-the-art custom built yacht betekent voor alle betrokkenen het ondergaan van een leerproces. In dat proces kunnen verrassingen optreden voor wat betreft het overschrijden van de overeengekomen contractprijs door (noodzakelijke of niet-geautoriseerde) meerwerken, vertraging in het productieproces, of beide. Dat kan tijdens de bouw leiden tot verstoorde relaties tussen het werfpersoneel en het team van de opdrachtgever. Dit valt te vermijden (althans de gevolgen daarvan kunnen overzichtelijk worden) door het tijdig inroepen van juridische assistentie. Dat wil zeggen: wij worden ingeschakeld wanneer het bestek nog in ontwikkeling is en het scheepsbouwcontract nog moet worden opgesteld.

Ons kantoor heeft ruime ervaring met al hetgeen komt kijken bij het opstellen, onderhandelen en contracteren van de bouw van een Superyacht. Die ervaring is opgedaan gedurende enkele decennia bij de begeleiding van projecten bij alle Nederlandse werven van betekenis. Daarbij bieden wij niet alleen ondersteuning bij het tot stand komen van een transactie, doch wij leveren ook conflictmanagement. Het procederen en arbitreren over scheepsbouwcontracten behoort tot onze kracht. Wij bieden het volledige gamma van juridische dienstverlening op het terrein van de jachtbouw, refit en conversie. Die dienstverlening omvat ondermeer:

 • het opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van bouwcontracten;
 • juridische beoordeling van technische specificaties;
 • het opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van jachtverzekeringen en financieringen;
 • registratie van jachten in Nederland en daarbuiten;
 • het opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van jachtcharters en booking note’s voor transport van het jacht;
 • koop en verkoop van jachten;
 • advisering over aansprakelijkheid bij incidenten (aanvaring, stranding, hulp en berging);
 • adviseren over eigendomsstructuur en privégebruik van het jacht;
 • juridische bouwbegeleiding in verband met meer- en minderwerk, vertragingsclaims etc.;
 • adviseren met betrekking to de Nederlandse Rules for Commercial Cruising Vessels (CCV);
 • begeleiding van garantieclaims.

Wat anderen over ons zeggen: Chambers HNW- The World's leading high net worth advisers 2016:

Yachts & Superyachts - Global-wide

"Van Steenderen is a boutique shipping firm based in Rotterdam. The Netherlands is one of the largest markets for yacht building and Van Steenderen has a well-established superyacht practice. One international lawyer says the firm has "established itself as the most recognisable Dutch firm in this industry."

Van Steenderen has vast experience in all transactional and contentious aspects of building and commissioning superyachts. It is particularly noted for its work with the major Dutch yacht builders, but it also handles international work. One source explains that the firm "represents some of the world's most prominent shipyards." The yacht team offers a full range of legal services for new yacht purchase, construction, refit and conversion projects. Sources say the team is "always very prompt and does very good work."

Notable practitioners

Arnold Van Steenderen is a key contact for the yacht team."