Scheepsfinanciering

Scheepsfinanciering

Financiële instellingen verlenen krediet aan een scheepseigenaar voor de bouw van een nieuw schip, de aanschaf van tweedehands tonnage, een omvangrijke conversie van een schip of het herfinancieren van een reeds bestaande financiering van een schip. Wij kunnen alle bij een financiering betrokken partijen bijstaan bij de totstandkoming van een (syndicated) leningovereenkomst en op dit terrein de volgende juridische dienstverlening aanbieden:

  • Advisering over leningdocumentatie;
  • Registratie van een schip of een schip in aanbouw in het Nederlandse Scheepsregister, Register van de Nederlandse Antillen of in één van de openbare registers;
  • Advisering over het vestigen van zekerheidsrechten waarbij gedacht kan worden aan een hypotheek op een schip of schip in aanbouw of een pandrecht op de operationele inkomsten van een schip;
  • Doorhaling van de registratie in het Nederlands Scheepsregister of een buitenlands scheepsregister;
  • Advisering over de aspecten van het vestigen en uitwinning van een scheepshypotheek naar Nederlands recht;
  • Advisering over rechten en verplichtingen van een hypotheekhouder inclusief alle rechten van de hypotheekhouder tot beheer, beslag of(onderhandse dan wel executoriale) verkoop van een schip;
  • Doorhaling van een scheepshypotheek in het Nederlandse scheepsregister, uitwinning van een scheepshypotheek en executoriale verkoop van het schip;
  • Bijstand in een renvooiprocedure.