Scheepsbouw

Scheepsbouw

Van Steenderen MainportLawyers is één van de marktleiders op scheepsbouw- en offshore constructiegebied in Nederland. Onze ruime ervaring is opgedaan tijdens de begeleiding van honderden scheepsnieuwbouw-, conversie- en reparatieopdrachten bij werven in binnen- en buitenland. Wij worden ingeschakeld door alle mogelijke bij een project betrokken partijen, zoals: opdrachtgevers, werven, onderaannemers, ontwerpers en financiële instellingen. Wij leveren transactionele ondersteuning, doch ook procedeercapaciteit wanneer disputen moeten worden uitgeprocedeerd. Scheepsbouwprojecten waarin wij in het recente verleden betrokken zijn geweest betreffen allerhande soorten schepen, zoals: sleepboten, baggervaartuigen, tenders, swath’s, loodsvaartuigen, chemicaliëntankers, jack-up barges, pijpenleggers etc.

Arnold van Steenderen is de afgelopen jaren zowel aan de Erasmus Universiteit Rotterdam als de TU Delft als gastdocent opgetreden voor het vak Scheepsbouw. Hij is redacteur en mede-auteur van het boek “Getting the Deal Through Shipbuilding 2012” en in 2013 verschijnt van zijn hand “Contracteren in de Scheepsbouw”, een compact naslagwerk voor iedereen die te maken heeft met scheepsbouwprojecten, zowel van de kant van de scheepswerven en onderaannemers als van opdrachtgeverszijde.