Schaakspel rondom schadevergoeding

Schaakspel rondom schadevergoeding

Arnold van Steenderen
11 januari 2017

In het Nieuwsblad Transport, week 2, 11 -17 januari 2017 is het artikel "Schaakspel rondom schadevergoeding" gepubliceerd.

Rijkswaterstaat is mogelijk aansprakelijk voor schade die is ontstaan door de lage waterstand op het Maas-Waalkanaal. Dat zegt verzekeringsmakelaar Aon. ‘Als blijkt dat het Rijkswaterstaat te verwijten valt dat het water zo’n lage stand heeft bereikt, dan kunnen schippers die daardoor getroffen zijn, daar een claim indienen’, zegt directeur maritieme zaken Peter van den Brink van Aon. Hij benadrukt dat het gaat om de schade die is veroorzaakt door de lage waterstand. ‘Schippers die vast kwamen te liggen, moesten omvaren of lading misliepen doordat zij hun bestemming niet konden bereiken, maar ook verladers die daardoor leveringen misten, bijvoorbeeld.’ Vorige week bleek dat Rijkswaterstaat pas acht uur na de aanvaring de sluis bij Heumen sloot. Daardoor daalde het waterpeil in het kanaal verder dan nodig en was het ruim tien dagen onbevaarbaar.

Claims

Rijkswaterstaat verwijst schippers voor claims naar hun eigen verzekeraars. ‘Dat is niet juist, aangezien er in veel gevallen geen verzekeringsdekking is’, zegt Van den Brink, die partijen adviseert om hun schade goed te documenteren, zodat deze aangetoond en op een aansprakelijke partij verhaald kan worden. ‘Nu Rijkswaterstaat erkent de sluis bij Heumen te laat te hebben gesloten, biedt dat de mogelijkheid om de schade daar te verhalen.’ 

Maritiem advocaat Arnold van Steenderen geeft de claims weinig kans. ‘Er bestaat geen subjectief recht voor schippers op onbelemmerde doorgang’, zegt hij. ‘Bovendien zegt Rijkswaterstaat als eerste prioriteit het tankschip te hebben gehad. Dat was beladen met benzeen. Zij waren bezig met het borgen van de veiligheid. Een rechter zal dit meewegen en niet snel aansprakelijkheid neerleggen bij de Staat, ook al ware het wellicht beter geweest de sluis bij Heumen eerder te sluiten.’ Volgens hem leggen dergelijke zaken het in de praktijk vaak af op een gebrek aan causaliteit.

Schade

Volgens Wilco Volker, directeur van Bureau Voorlichting Binnenvaart, loopt de schade voor de binnenvaart in de miljoenen. ‘Dagelijks gaan er 75 tot 100 schepen door het Maas-Waalkanaal, die moeten nu omvaren via Antwerpen. De kosten daarvoor bedragen 300.000 euro per dag’, zegt hij. Volgens Volker is het moeilijk om te zeggen voor wiens rekening die kosten komen. ‘Dat hangt af van de contracten die schippers met bevrachters en verladers hebben gesloten’, zegt hij. Van den Brink beaamt dat. ‘In principe leggen standaard vervoersovereenkomsten de kosten voor dergelijke schade bij de verlader neer, maar in tijdscontracten worden vaak extra clausules opgenomen die deze verantwoordelijkheid naar de schipper verleggen.’ Volker: ‘Ik kan me wel voorstellen dat schippers die nu een reiscontract afsluiten een compensatie voor het omvaren vragen.’