Jaarlijkse IBA congres in Rome

Jaarlijkse IBA congres in Rome

Charlotte van Steenderen
12 oktober 2018

Van 7 tot en met 12 oktober 2018 vond het jaarlijkse IBA congres plaats in het Roma Convention Center - La Nuvola in Rome, Italië. Arnold en Charlotte van Steenderen zijn beiden lid van de IBA en haar Maritime & Transport Law Committee en zijn naar het congress in Rome gegaan om ons kantoor te vertegenwoordigen. Charlotte was gevraagd zitting te nemen in het panel op maandag 8 oktober 2018 dat was gewijd aan "Hot topics in shipping" en zij heeft een presentatie verzorgd met de titel "The legal position of terminal operators in the Netherlands".