Introductie Co-Assurantie Brand d.d. 27 juli 2016: de advocatuur

Introductie Co-Assurantie Brand d.d. 27 juli 2016: de advocatuur

Martina Smit
28 juli 2016

Op 27 juli 2016 heeft ons kantoor in samenwerking met Van Traa haar bijdrage geleverd aan de Introductie Co-Assurantie Brand. Met veel plezier is aan de deelnemers een kijkje gegeven in de dagelijkse praktijk van de advocaat werkzaam in de co-assurantie brand branche. De deelnemers is uitleg gegeven over verschillende vormen van geschilbeslechting, zoals mediation, arbitrage en de gerechtelijke procedure bij de civiele rechter. Daarna is een uitleg gegeven over de verschillende soorten debatten die zich kunnen voordoen tussen verzekerde en verzekeraar in de co-assurantie brand branche. Vervolgens mochten de deelnemers zelf aan den lijve ondervinden hoe een debat voor de civiele rechter wordt gevoerd.

Aan de hand van een fictieve casus mochten de deelnemers in drie groepen, advocaat voor verzekerde, advocaat voor verzekeraars en rechters een comparitie van partijen met kort pleidooi naspelen. Na het verhitte debat met bijzonder creatieve insteek van deze junioren in de branche is de middag feestelijk afgesloten met een borrel. 

Wij kijken terug op een zeer geslaagde middag.