Getting The Deal Through - Ports & Terminals 2019

Getting The Deal Through - Ports & Terminals 2019

Arnold van Steenderen
Charlotte van Steenderen
24 januari 2019

Getting The Deal Through - Ports & Terminals 2019 is de vierde editie van deze door Law Business Research Ltd. in Londen gepubliceerde uitgave. Ons kantoor heeft medewerking verleend aan de publicatie Getting The Deal Through – Ports & Terminals 2019, een internationale rechtsvergelijking waarbij vanuit de rechtssfeer van 22 landen antwoord wordt gegeven op een aantal vragen die relevant zijn voor de beoordeling van het juridische klimaat rond havens en terminals in de respectievelijke landen. Havens en terminals vormen de knooppunten – en soms: knelpunten – in de logistieke keten. De opkomst van nieuwe economieën en de globalisering hebben geleid tot versnelling van de vervoersstromen in de keten en dit heeft weer geleid tot grotere schepen met meer diepgang en andere eisen die aan havens en terminals worden gesteld. De keuze van afladers en vervoerders voor een bepaalde haven en terminal wordt ingegeven door tal van factoren waarbij snelheid van afhandeling, minimalisatie van verstoringen en optimalisatie van ingezette middelen van doorslaggevende betekenis zijn. Uiteraard zijn alle schakels in de supply chain erbij gebaat wanneer elke schakel naadloos op de volgende in de keten aansluit. Dit heeft ook allerhande juridische consequenties voor wat betreft inrichting van havens en terminals, alsmede overdracht van aansprakelijkheden in de keten.

Reproduced with permission from Law Business Research Ltd. Getting the Deal Through: Ports & Terminals 2019, (published in November 2018). For further information please visit gettingthedealthrough.com