Flinter faillissementen

Flinter faillissementen

Arnold van Steenderen
Charlotte van Steenderen
01 februari 2017

Inmiddels zijn 43 commanditaire- en besloten vennootschappen van de Flinter Groep in Barendrecht (eventueel nadat eerst surseance van betaling was verleend) in staat van faillissement verklaard. Gelieve hieronder een overzicht van de stand van zaken per 1 februari 2017 aan te treffen.