Financiële instellingen

Financiële instellingen

Een scheepshypotheek wordt beheerst door het recht van de vlaggenstaat. De vereisten en vorm waaraan een hypotheek dient te voldoen, worden derhalve voorgeschreven door de wetgeving van de jurisdictie alwaar het schip is geregistreerd. Registratie in het Nederlandse Scheepsregister is een aantrekkelijke optie, welke zich gedurende de afgelopen jaren in meer belangstelling heeft mogen verheugen, in het bijzonder waar het superjachten betreft.

Wij zijn eveneens ervaren in het op efficiënte wijze zorgdragen voor registratie in een buitenlands register via een waardevol netwerk van correspondenten. Met het oog op de wereldwijde financiële crisis hebben partijen die in de markt financiële producten wensen te verkrijgen dan wel aanbieden te maken met een nieuwe realiteit en nieuwe uitdagingen om de waarde van investeringen te bepalen en de rechten en verplichtingen en verzekering van hun vordering in (her)overweging te nemen. Wij adviseren zowel scheepseigenaren als financiële instellingen over de herstructurering van problematische scheepsfinancieringen. Financiële instellingen kunnen overwegen om bepaalde stappen in de aanloop naar uitwinning van een scheepshypotheek te nemen en wij adviseren hierbij over de meest optimale strategie. Ten gevolge van de wereldwijde financiële crisis zijn vrachttarieven substantieel gedaald hetgeen leidt tot minder inkomsten en de daaruit voortspruitende onmogelijkheid van scheepseigenaren om de hypothecaire oplossingsverplichtingen te voldoen. Bovendien heeft voornoemde crisis een golf van annuleringen van nieuwbouwprojecten en vertraging in de oplevering veroorzaakt. Wij hebben op instructie van diverse partijen geadviseerd en geprocedeerd over de beëindiging van scheepsbouwovereenkomsten.

Een hypotheekhouder zal gebruik kunnen maken van een bedongen beheersbeding om een schip als verhypothekeerd object “onder zich te nemen” en te dirigeren naar een jurisdictie waar het gemakkelijk beslagen en vervolgens onderhands dan wel executoriaal verkocht kan worden ter uitwinning van het hypotheekrecht. Vooropgesteld dat er een executoriale titel is, is Nederland een van de meest gunstige jurisdicties voor uitwinning vanwege de snelheid van de procedure en de relatief lage kosten. Verkoop via een openbare veiling voor de Rechtbank leidt ertoe dat de marktwaarde van een schip gerealiseerd zal worden. Bovendien kunnen hypotheekhouders overwegen om zelf te bieden en het schip voor de huidige marktwaarde te verkrijgen of betere tijden af te wachten. Van Steenderen MainportLawyers adviseert en assisteert hierbij vanuit iedere invalshoek en perspectief.