Energie & Offshore

Energie & Offshore

De energiemarkt en de exploitatie van hernieuwbare energiebronnen neemt een in toenemende mate belangrijke positie in. De prijzen voor fossiele brandstoffen stijgen aanzienlijk, terwijl het aandeel van duurzame energiebronnen groeit.

Doordat wij voor verschillende partijen in deze industrie optreden, heeft ons kantoor een uitgebreide kennis van de ontwikkelingen op dit gebied, die zo optimaal door onze cliënten kan worden benut. Dit heeft tot gevolg dat ons team van specialisten in staat is commercieel gericht “to the point” juridisch advies te verzorgen. Daarnaast staan wij cliënten bij in procedures betreffende onder meer bouw- en conversieprojecten voor offshore-installaties, zoals FBSO’s, PSV’s en andere serviceschepen, maar ook bij de aanneming van werken en het inhuren en charteren van varend materieel daartoe. Dit betekent ook dat wij voorzien in een 24-service voor ongevallen of andere noodsituaties, gericht op en toegerust voor deze industrie en de daaraan gerelateerde risico’s.

De hieraan verbonden toeleverings- en logistieke activiteiten hebben ook onze focus. Er zijn maar weinigen die zich realiseren dat naast de toelevering van olie en gas door pijpleidingen, ook bijvoorbeeld het transport van elektriciteit door kabels, evenzeer valt binnen het transportrechtelijk kader.