Energie & Offshore

Energie & Offshore

Optredend voor de grote oliemaatschappijen en handelaren, als ook voor de exploratie maatschappijen en eigenaren van FPSO’s en platforms en dergelijke, is ons team van toegewijde specialisten op dagelijkse basis betrokken bij een variëteit aan projecten, onder meer ook voor de constructie en onderhoud van het nodige offshore installaties door aannemers en servicebedrijven. Denk aan de installatie van boorplatforms, de bouw van windmolenparken, op zowel de Noordzee als elders. Daarbij heeft ook de ontwikkeling van LNG terminals op Nederlands grondgebied een positieve impuls gegeven aan de daaraan gerelateerde handel en industrie. Voor ons kantoor heeft dit het nodige werk opgeleverd om de bedrijven die wilde instappen in deze markt te assisteren bij de juridische analyse van hun risico’s en kansen.

In dit verband mag niet onvermeld blijven dat ook de afvang en opslag van CO2 in het Rotterdams havengebied onze focus heeft. Ons kantoor neemt deel in een denktank van betrokken ondernemingen, overheden en specialisten met als doel de afvang en opslag van CO2 te stimuleren in de ambitie van het zogenaamde ‘Rotterdam Climate Initiative’.