De (ver)harde verzekeringsmarkt: een verharding van de relatie verzekerde - verzekeraar?

De (ver)harde verzekeringsmarkt: een verharding van de relatie verzekerde - verzekeraar?

Martina Smit
Irini Dalpi
10 november 2020

In de meest recente uitgave van het magazine Risk & Business verscheen een artikel van de hand van Martina Smit en Irini Dalpi over de ontwikkelingen in de verzekeringsmarkt. In het artikel wordt ingegaan op de verharding van de verzekeringsmarkt en wat dit, in combinatie met de coronacrisis, voor uitwerking heeft op de relatie tussen de verzekeraar en zijn verzekerden.

De digitale versie van het magazine is te vinden op de website van Risk & Business (https://www.riskenbusiness.nl/magazine/).