Construction & Engineering

Construction & Engineering

Wij adviseren cliënten die investeren in nieuwe infrastructuur, zoals olie- en gasfabrieken, energiecentrales, etc. met betrekking tot de wijze van contracteren. Met name hebben wij in het verleden geadviseerd omtrent gas- en elektriciteitsleveringscontracten, de handel in gas en elektriciteit alsmede bij aansluitings- en transportcontracten. Thans lopen speciale projecten op het gebied van CO2 en gasopslag. Onze dienstverlening heeft voorts betrekking op het opstellen van DBFMO- en DBMO-contracten. Gedurende de vaak lange looptijd van projecten adviseren wij over het opstellen van claims, of het verweer daartegen. Ook het analyseren van oorzaken van vertraging in grote (infrastructurele) projecten behoort tot onze mogelijkheden.