Charlotte van Steenderen

Charlotte van Steenderen

Charlotte van Steenderen is eind februari 2007 afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is haar carrière gestart bij Houthoff Buruma in Rotterdam op de sectie Corporate Litigation. Na vierenhalf jaar bij Houthoff Buruma te hebben gewerkt, heeft zij zich in december 2011 aangesloten bij Van Steenderen Mainportlawyers. Charlotte staat cliënten bij in het droge zee- en vervoerrecht. Zij is gespecialiseerd in Scheepsbouw & Conversie, Superjachten en beslagprocedures.

Charlotte is lid van de Rotterdamse Balie, de Nederlandse Vereniging voor Vervoerrecht (NVV), de Young Maritime Law Association (YMLA), de (Jong)Havenvereniging en de International Bar Association (IBA).