Arnold van Steenderen benoemd tot voorzitter van het hoofdbestuur van KNVTS

Arnold van Steenderen benoemd tot voorzitter van het hoofdbestuur van KNVTS

Arnold van Steenderen
14 juni 2019

Op 3 juni 2019 is Arnold van Steenderen verkozen tot voorzitter van het landelijke hoofdbestuur van KNVTS.

KNVTS is de afkorting voor ‘Koninklijke Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied’. De KNVTS, gevestigd in Rotterdam, is een vereniging van ca. 1.800 leden met ca. 100 donateurs die tot doel heeft ontwikkelingen te stimuleren in de maritieme techniek. De vereniging bevordert het verspreiden van technische kennis binnen de maritieme sector en stimuleert innovatie, ontwikkeling en onderwijs. De KNVTS bestaat uit een aantal regionale afdelingen binnen Nederland en elke afdeling heeft zijn eigen lokale bestuur. Elk afdelingsbestuur legt verantwoording af aan het hoofdbestuur, dat op zijn beurt eindverantwoordelijk is voor alle beslissingen en financiële zaken. Per regio wordt, door het bestuur van de betreffende afdelingen zelf, jaarlijks een lezingen- en activiteitenprogramma samengesteld. Vanuit het hoofdbestuur worden overkoepelende activiteiten geïnitieerd. De vereniging onderneemt diverse activiteiten zoals: het geven van lezingen voor leden (en introducés), de leden informeren over alle KNVTS gerelateerde activiteiten in het maandblad "SWZ Maritime", deelname aan vakbeurzen, het organiseren van excursies, het organiseren van congressen en het uitreiken van prijzen, zoals het tezamen met de Verolme Trust uitreiken van de de Maritime Students Awards en het tijdens het Maritime Awards Gala uitreiken van de prijs “Schip van het Jaar” voor het meest innovatieve schip (af)gebouwd in Nederland. De basis voor het succes van deze activiteiten is het uitgebreide (nationale en internationale) netwerk van de besturen en de leden.

Deze bestuursfunctie sluit naadloos aan bij de praktijk die door ons kantoor wordt gevoerd.