AIJA Seminar 2018: Shipping 4.0: Sailing the Digital Wave

AIJA Seminar 2018: Shipping 4.0: Sailing the Digital Wave

Jennifer Hoovers
01 oktober 2018

De International Association of Young Lawyers (AIJA) organiseerde van 27 tot en met 29 september 2018 een seminar in Marseille genaamd ‘Shipping 4.0: Sailing the Digital Wave’. Jonge advocaten van overal ter wereld namen deel aan het evenement en discussieerden over digitalisering in de scheepvaart, in de breedste zin van het woord. Zo passeerden onderwerpen als e-cognossementen, blockchain, autonome schepen en cyber security de revue. Dit laatste onderwerp werd ook besproken door Jennifer Hoovers van ons kantoor. Haar presentatie focuste op hoe de haven van Rotterdam momenteel omgaat met cyber security en de daarmee verbonden risico’s.