Aansprakelijkheid & Verzekering

Aansprakelijkheid & Verzekering

Historisch gezien vindt het verzekeringsrecht voor een belangrijk deel zijn oorsprong in het maritieme verzekeringsrecht.

Maritiem verzekeringsrecht in zogenaamde “civil law” landen als Nederland kent weinig verschil met het maritieme verzekeringsrecht in “common law” landen. Zo zijn onder andere de Nederlandse beursvoorwaarden voor de beursgoederenpolis en de Nederlandse beurscascopolis gebaseerd op de principes van de Engelse Marine Insurance Act 1906. Wij zijn werkzaam op het gebied van zowel de maritieme als niet-maritieme rechtspraktijk zowel in het kader van verzekeringen als in het kader van algemene aansprakelijkheid.

Wij beschikken over gedegen kennis en ervaring om onze cliënten op deze terreinen bij te staan. Wij adviseren en procederen in verschillende typen polisdisputen op het gebied van brand- en aansprakelijkheidsverzekeringen zoals in de bouw, het bankwezen, beroepsaansprakelijkheid, productaansprakelijkheid en de energiemarkt.