11e Landelijke Asbest Praktijkdag

11e Landelijke Asbest Praktijkdag

Martina Smit
Irini Dalpi
29 oktober 2020

Op maandag 26 oktober jl. verzorgden Martina Smit en Irini Dalpi op de 11e Landelijke Asbest Praktijkdag de sessie “Verzekeraars en asbestcalamiteiten; hoe verder na uitstel van het asbestdakenverbod?”.

Asbest zorgt bij schadegebeurtenissen vaak voor veel ellende. Verzekeraars blijken lang niet altijd meer bereid om schade aan asbesthoudende panden volledig te vergoeden. Ook de gevolgschade, die kan bestaan uit saneringskosten of aanspraken van derden, is steeds vaker niet of maar beperkt verzekerd. Hoe kan een verzekerde en zijn adviseur hier het beste mee omgaan? En hoe redelijk is het dat verzekeraars zich niet meer bereid tonen asbestgerelateerde schade (volledig) te vergoeden, nu het asbestverbod dat per 1 januari 2024 van kracht zou worden van de baan is?

Deze vragen en meer kwamen aan bod tijdens de sessie “Verzekeraars en asbestcalamiteiten; hoe verder na uitstel van het asbestdakenverbod?”
Vanwege de coronamaatregelen kon de 11e Landelijke Asbest Praktijkdag helaas niet op de traditionele wijze gehouden worden, maar was deze voor de deelnemers uitsluitend online te volgen. Gelukkig betekende dit niet dat er geen ruimte meer was voor discussie en vragen. Door middel van een live verbinding konden alle deelnemers en sprekers vragen stellen, vragen beantwoorden en met elkaar in discussie treden. Wij kijken met plezier terug op onze bijdrage aan dit mooie evenement.