Pers & Publicaties

01 februari 2017

Inmiddels zijn 43 commanditaire- en besloten vennootschappen van de Flinter Groep in Barendrecht (eventueel nadat eerst surseance van betaling was verleend) in staat van faillissement verklaard. Gelieve hieronder een overzicht van de stand van zaken per 1 februari 2017 aan te treffen. 

27 januari 2017

De laatste jaren neemt de claimcultuur ook in Nederland een vlucht. In het bijzonder lijkt de werkgeversaansprakelijkheid steeds omvangrijker te worden. De V&A praktijk van Van Steenderen MainportLawyers is onlangs door het magazine Veiligheid & Preventie gevraagd in welke mate de werkgever (ook) aansprakelijk is voor schade geleden tijdens bedrijfsborrels. Lees voor het antwoord op deze vraag, het onderstaande interview.  

11 januari 2017

In het Nieuwsblad Transport, week 2, 11 -17 januari 2017 is het artikel "Schaakspel rondom schadevergoeding" gepubliceerd.

30 december 2016

Getting The Deal Through - Ports & Terminals 2017 is de tweede editie van deze door Law Business Research Ltd. in Londen gepubliceerde uitgave. Ons kantoor heeft medewerking verleend aan de publicatie Getting The Deal Through – Ports & Terminals 2017, een internationale rechtsvergelijking waarbij vanuit de rechtssfeer van 25 landen antwoord wordt gegeven op een aantal vragen die relevant zijn voor de beoordeling van het juridische klimaat rond havens en terminals in de respectievelijke landen.

06 oktober 2016

Getting The Deal Through - Shipping 2017 is de negende editie van deze zeer goed ontvangen uitgave, die wordt uitgegeven door Law Business Research Ltd. in Londen.Het succes van Getting the Deal Through is erin gelegen dat juridische experts een door ondergetekenden als editor opgestelde questionnaire van antwoorden voorzien vanuit het perspectief van hun eigen rechtsstelsel.

15 september 2016

Recente ongevallen bij de Bruine Vloot

Tijdens het aanlopen van de haven van Harlingen zijn drie opvarenden van de historische tweemaster “Amicitia” (gebouwd in 1898) op 21 augustus 2016 ten gevolge van een mastbreuk om het leven gekomen. Dit was niet het eerste ongeval van deze soort dit jaar.

05 juli 2016

Getting The Deal Through - Shipbuilding 2015 is de vijfde editie van deze zeer goed ontvangen uitgave, die wordt uitgegeven door Law Business Research Ltd. in Londen. Het succes van Getting the Deal Through is erin gelegen dat juridische experts een door ondergetekenden als editor opgestelde questionnaire van antwoorden voorzien vanuit het perspectief van hun eigen rechtsstelsel. Zo wordt in de uitgave Shipbuilding 2015 vanuit 14 jurisdicties antwoord gegeven op relevante vragen rond scheepsbouwprojecten.

10 juni 2016

De Rechtbank Rotterdam heeft op 30 mei 2016 (ECLI:NL: RBROT: 2016: 4089) een belangrijk (tussen)vonnis gewezen in de procedure die door de Zwitserse handelsfirma in energie- en petrochemische producten Kolmar Group A.G. aanhangig is gemaakt tegen het tankterminalbedrijf Odfjell Terminals (Rotterdam) B.V. in Rotterdam-Botlek.

07 juni 2016

De Academie voor de Rechtspraktijk (AvdR) publiceert al geruime tijd het aansprekende magazine Magna Charta. Een mooi vormgegeven magazine met interviews met interessante mensen in de rechtspraktijk en –wetenschap met hoogstaande publicaties en annotaties. 

In 2016 – het jaar dat het “nieuwe verzekeringsrecht” 10 jaar bestaat – heeft de AvdR de Magna Charta editie “Leading Lawyers Verzekeringsrecht” uitgegeven. 

Pagina's